Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Johtajan ja apulaisjohtajan jaetut tehtävät

cup of coffee laptop office macbook 1280537
Kuva: PIxabay

Sinilinnusta löytyy viisi ryhmää ja nyt noin 75 lasta, sekä henkilökuntaa 16. Johtajan työnkuvaa on mahdoton selittää muutamalla lauseella. Tehtäviä on laidasta laitaan, päivät ovat vaihtuvia ja jokainen päivä tuo eteen jonkin uuden asian, johon on tartuttava. Miten jakaa sitten nämä tehtävät apulaisjohtajan kanssa. Riitta on toiminut apulaisjohtajana aikaisemminkin, mutta nyt tehtäviin on varattu päivästä oma aikansa. Aikaisemmin varajohtaja on astunut esille siinä vaiheessa, kun johtaja on esim. lomalla, jolloin apulaisjohtaja vastaa arjenkäytännöistä. Suurin ja näkyvin asia on henkilökunnan kannalta sairauslomien ilmoittaminen. Henkilökunnalle täytyy olla selvä, kenelle poissaoloja ilmoitetaan ja meille taas tärkeä tehdä sopimus kumpi hoitaa sijaisjärjestelyt ryhmiin. Mikäli työntekijä ilmoittaa viikonloppuna sairastuneensa niin tämän tästä seuraa sijaisen rekrytointi, joka vie vastaanottajan omasta vapaa ajasta melkoisen osan, siihen asti, kunnes joku sijainen vastaa ja ottaa tarjotut tunnit ja päivät. Työvuorosuunnittelu on alusta asti ollut varajohtajalla ja näin myös jatkossa. Talossamme on myös työnohella opintoja suorittavia, joiden opintopäiviin otetaan sijaiset ja tämä vaatii aina omat järjestelynsä.  

Päiväkodin tilauksiin liittyvät tehtävät on myös jaettu ja tullaan jakamaan aina kun eteen tulee asia mikä pitää hoitaa. Mopeista lääkekaapin sisältöön, sekä toimistoon liittyvät toimistotarvike tilaukset.

Riitta luotsaa varhaiskasvattajien pedatiimiä, joka kokoontuu tiistaisin nukkariaikaan ja minä puolestani lastenhoitajien tiimiä, joka kokoontuu keskiviikkoisin.Tampereen kaupungin järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin menemme joko yhdessä tai sovitusti.

Minä näen tässä paljon haasteita, kuten siinä, miten selkeästi pystytään jakamaan tehtäviä ja ollaanko tietoisia mitä asioita on hoidettu, pitää hoitaa jne. Muistetaanko tiedottaa toisiamme tarpeeksi. Ihanaa on se, että on työpari, sillä hallinnollisen johtajan työ on hyvinkin yksinäistä työtä, vaikka joka päivä käynkin auttelemassa ryhmissä, niin varsinaisesti en kuulu mihinkään ryhmään. Minä näen tämän tulevaisuuden toimintamallina, jota haluan itse olla myös kehittämässä.


Kirjoittaja: Irma Silventoinen


Share this post