Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Kolme kuppia kahvia, kolme varajohtajaa pöydän ääressä. Uhka vai mahdollisuus?

Kuva: Pixabay

Johtajuus varhaiskasvatuksessa on ollut muutoksen alla pitkään. Tehtävät ja työmäärä ovat lisääntyneet valtavasti. Yksiköt ovat suurempia, henkilöstön määrä lisääntynyt, johtajuutta toteutetaan monessa yksikössä ja monenlaisissa toimipisteissä.

“Hei, rupeetko varajohtajaks?”
“Ei siinä ole mitään ihmeellistä, välillä vähän sijaistat?”

Tämä kysymys esitettiin arviolta vuonna 2000. Yksi meistä vastasi siihen: “No joo.” Ja siitä alkoi ura varajohtajana.

Jos johtajuus varhaiskasvatuksessa on muutoksessa, niin on ollut myös varajohtajuus. Miten näemme varajohtajuuden tänä päivänä? Se ei ole enää pelkkää kirjekuorien avaamista johtajan lomalla ollessa.

Onneksi työnantajamme on reagoinut johtajan tehtävän laajentumiseen siten, että isoihin päiväkoteihin on perustettu vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan toimi, jonka työajasta puolet on määritelty hallinnollisiin tehtäviin. Arvostusta osoittaa myös se, että pääsimme Vahvuuksien Vaka -koulutukseen työajalla. Meidät nähdään siis yhtenä vahvana ja tärkeänä ammattiryhmänä, ei pelkkinä varamiehinä.

Näemme oman roolimme tällä hetkellä vahvasti johtajan rinnalla kulkijoina. Jaamme johtajan kanssa työtaakkaa, joka on jatkuvasti vain kasvanut, käymme pedagogisia keskusteluja. Samalla toimimme lähellä henkilöstöä, koska osan työajasta “upotamme käsiämme myös saveen”. Tämä helpottaa ymmärtämään arkea lapsiryhmissä sekä auttaa henkilöstöä lähestymään meitä varajohtajia haastavissa asioissa ja tilanteissa.

Olemmeko esihenkilöitä vai työkavereita?
Kun olemme ryhmässä, koemme, että olemme tärkeässä roolissa. Työskentelemme kaikissa päiväkodin ryhmissä pääsääntöisesti paikkaamassa poissaoloja. On hypättävä siis vauhdissa uusiin, erivärisiin Hai-saappaisiin. Tämäkin on osa varajohtajan roolia.

Kuva: Pixabay

Olemme “ylimääräisinä” silmäpareina näkemässä ja huomaamassa asioita ulkopuolisin silmin. Se on varmasti juuri se “uhka vai mahdollisuus”. Tavoite meillä kaikilla on sama, laadukas varhaiskasvatus ja siksi ääneen ihmettelemme asioita, kyseenalaistamme ja herättelemme pedagogista keskustelua. Tämän me näemme hedelmällisimpänä, mutta samalla haastavimpana kohtana tehtävänkuvassamme.

Suunta on meistä oikea! Varajohtajuus on mahdollisuus! Koemme, että tehtävänkuva on monipuolinen, innostava ja antaa sopivasti haasteita. Vahvuuksien Vaka -koulutus on antanut meille uutta näkökulmaa ja vahvistusta varajohtajan roolissamme.


Tekstin ovat kirjoittaneet kolme päiväkodin varajohtajaa nimimerkillä ”Mikkelin Mimmit 2022”

Share this post