Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Kurkistus Kertun päivään

...Time...

Eräänä syyskuisena aamuna päiväkodin johtaja Kerttu valmistautui työpäivään. Kertun syödessä aamiaista kotonaan, hän huomasi, että työpuhelin alkoi jo väristä saapuvista puheluista. Autossa matkalla töihin Kerttu miettii, että tänään täytyy pyytää aamupäivän aikana tarjoukset uudesta astianpesukoneesta henkilökunnan taukotilaan. Päiväkodin henkilökunnan ovelle päästyään Kerttu huomasi rikotun ovikellon ja keräsi palaset talteen huoltomiestä varten. Aikoessaan soittaa huoltomiehelle, puhelin alkaakin jo soida. Työntekijä ilmoittaa sairastuneensa ja olevansa ainakin tänään pois töistä. Kerttu huomaa myös, että hänen toisesta yksiköstään on myös työntekijä laittanut viestiä sairastumisestaan. Kerttu istuu koneen ääreen tarkistamaan lapsiryhmien tilanteen ja toteaa, että lapsia on paljon paikalla ja sijaisia tarvitaan. Toisen poissaolon paikkaa kiertävä varahenkilö, mutta toista sijaista täytyy ruveta soittelemaan. Ihmeen kaupalla sijainen saadaan ja Kerttu lähtee kierrokselle ryhmiin, jossa ehdottaa erilaisia yhteistyömalleja ryhmien välille siihen asti, kunnes sijainen saapuu. Sama asia hoituu myös puhelinsoitolla toiseen yksikköön. Seuraavaksi Kerttu naputtelee työsopimuksen sijaiselle ennen kuin pääsee uppoutumaan astianpesukoneiden ihmeelliseen maailmaan.

Astianpesukoneen tilattuaan Kerttu katsoo kalenteria ja huomaa, että ehtii vielä syödä lounaan ennen yhteistyöpalaveria. Kerttu nauttii lounasta rauhassa ja ihmettelee, missä palaverin muut osallistujat viipyvät. Samassa ovelta kuuluu koputusta ja Kerttu muistaa, ettei aamulla ilmoittanutkaan rikkoutuneesta ovikellosta huoltomiehelle ja oven takaa löytyykin odottelemassa huoltajat sekä perheneuvolan väkeä.

Heti palaverin jälkeen Kerttu soittaa huoltomiehelle rikkoutuneesta ovikellosta. Iltapäiväksi on kalenteroitu rästissä olevat työvuorototeumat. Ennen niitä täytyy kuitenkin soitella läpi sairastuneet työntekijät ja kysellä ovatko tulossa seuraavana päivänä töihin ja sen perusteella tehdä tarvittavat järjestelyt. Toteumien kirjaaminen keskeytyy työntekijän ilmestyessä ovelle kysymään vapaapäivää pakollisen menon vuoksi. Kestää hetken, ennen kuin keskittyminen palaa ja Kerttu pääsee tekemään toteumat loppuun. Ennen kuukausittaista työnohjaukseen lähtöään Kerttu purkaa vielä päivän aikana tulleet sähköpostit ja vastailee niihin. Kun Kerttu laittaa lähtiessään kenkiä jalkaan, siivooja kysäisee vielä muistiko Kerttu tilata käsi- ja vessapapereita lisää.

Edellä oleva tarina on fiktiivinen, mutta tyypillinen kuvaus päiväkodin johtajan pirstaleisesta työpäivästä. Päiväkodin johtajan työ on kuitenkin monipuolista ja vaihtelevaa. Työssä saa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, ratkoa ongelmia, heittäytyä uusiin tilanteisiin ja käyttää mielikuvitusta. Työpäivä tuo mukanaan erilaisia tilanteita, jolloin kokee myös onnistumista haasteistakin huolimatta.

Työn pirstaleisuus ja ennakoimattomuus nousivat esille myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tekemässä tutkimuksessa päiväkodin johtajan työstä. (Karvi, Julkaisut 23:2021). Johtajan tehtävänkuva on moninainen ja sisältää pedagogiikan ja osaamisen johtamista, henkilöstö- ja taloushallintoa, asiakas- ja verkostoyhteistyötä, turvallisuuden johtamista ja yhteistyötä muiden yksiköiden sekä palvelualueiden kanssa. Pirstaleista työstä ja muuttuvista tilanteista selvitäkseen johtajalla tulee olla kyky priorisoida ja tarvittaessa delegoida työtehtäviä. Itsensä johtaminen ja työn rajaaminen ovat tärkeitä taitoja, jotta työstä voi nauttia, eikä se kuormita liikaa. Omien taitojen lisäksi johtaja tarvitsee ulkopuolista tukea työhönsä mm. lähiesimieheltä ja selkeistä rakenteista (sovitut vastuualueet, toimivat tukipalvelut, varahenkilöresurssit). Työnohjauksella, vertaistuella ja mentoroinnilla on suuri merkitys työssä jaksamiseen, niin jo kokeneemmilla johtajilla kuin tuoreemmillakin. Edellä mainitut asiat edistävät etenkin tuoreiden johtajien työelämään kiinnittymistä. Myös tarpeen mukaista ja riittävää täydennyskoulutusta tulee olla saatavilla kaikille, jotta jaksamme tässä merkityksellisessä työssä.


Nimimerkillä “Ketterät Kertut”. Kirjoittajat työskentelevät päiväkodin johtajina Pirkanmaalla


Lähdekirjallisuus:
Siippainen, A., Sarkkinen, T., Vlasov, J., Marjanen, J., Fonsén, E., Heikkinen, S., … & Mäkelä, M. (2021). ”Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään”: Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen. KARVI, Julkaisut 23:2021.

Share this post