Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Merkityksellistä työtä varhaiskasvatuksessa

Mikä saisi meidät tekemään työtä varhaiskasvatuksessa motivoituneesti päivästä toiseen? Mistä syntyy työn merkityksellisyys?

Suomalaisessa työkulttuurissa usein puhutaan työssäjaksamisen haasteesta ja kuormittumisesta. Sanoilla on valtava voima; ennen pitkää ihminen alkaa uskoa siihen mitä toistuvasti kuulee. Varhaiskasvatukseen tarvitaan kuormituspuheen rinnalle voimaannuttavampaa keskustelukulttuuria. Saadaksemme uusia ihmisiä alalle ja jo alalla olevat pysymään mukana, on luotava uudenlaista arvostuksen ilmapiiriä. Johtajuuden rooli on keskeinen työn merkityksellisyyden ja kokemuksen ja innostuksen luomisessa.   

Työyhteisössä on pohdittava ja tarkennettava yhteistä näkemystä siitä, mikä on työmme keskeinen tarkoitus, ja millaisilla keinoilla ja menetelmillä tavoitteeseen pyrimme. Kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme työtämme ohjaamaan jaettua ymmärrystä tavoitteesta ja tehtävästä missioon, visioon ja arvoihin perustuen. Jotta yhteinen näkemys syntyy, tulee varhaiskasvatuksen arjesta raivata tilaa yhteiselle pohdinnalle.  

On myös tehtävä näkyvämmäksi työn perustavanlaatuinen vaikuttavuus lapsen elämään. Varhaiskasvatuksessa luodaan lapsille perustavanlaatuisia kokemuksia, jotka heijastelevat koko lapsen myöhempään elämään. Oikea-aikainen tuki auttaa perheitä ruuhkavuosien keskellä.

Johtajan tehtävänä on työssä innostumisen ja osallisuuden tukeminen. Toisin sanoen, annetaan ihmisten toteuttaa itseään ja tarjotaan mahdollisuuksia tiimien jäsenten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Työn ilo syntyy luovuudesta, kekseliäisyydestä, siitä että itse saa löytää toimivat keinot, ja siitä, että saa käyttää työssä omia vahvuuksiaan. Ohjaavat asiakirjat luovat raamit työlle, mutta raamien sisälle tulee jäädä tarpeeksi liikkumatilaa.


Johtajan tulee luoda avoimen vuorovaikutuksen ja keskustelun ilmapiiri. Ideoiden ja positiivisten asioiden esille nostaminen, kokemusten jakaminen, toisen kehuminen ja kannustaminen lisäävät työn imua. Mielekkyyttä syntyy siitä, kun työskentelee yhdessä toisten kanssa ja on osa suurempaa kokonaisuutta. Oman työn arvoa ja merkittävyyttä lisää tietoisuus siitä, mitä yhdessä saadaan aikaiseksi.


Kirjoittajat: Outi Eloranta, Riikka Honkanen ja Niina Tommila


Lähteet:


Pessi, A & Spännäri, J. (Lotta Uusitalo toim.) Positiivisen psykologian voima, Merkityksellisyys – mitä ja miksi? PS-Kustannus, 2023

Kun työ tuntuu merkitykselliseltä, se vaikuttaa suoraan hyvinvointiin ja terveyteen – omaa työtään voi tuunata mielekkäämi | Akuutti | yle.fi

https://www.tieteessatapahtuu.fi/numerot/tyon-merkityksellisyys-kumpuaa-sen-sosiaalisesta-arvosta

https://www.jobly.fi/artikkelit/tyonhakijoille/arvoristiriidat-repivat-yha-useampaa-tyontekijaa-psykologi-kertoo-kuinka

Share this post