Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Metsään menee, päiväkodinjohtajan esimerkillä lähiluontoon työhyvinvointia lisäämään

Kirjoittajan itse ottama kuva

Tämän päivän maailmassa meillä ei ole mahdollisuutta unohtaa kestävää tulevaisuutta. Maailmassa tarvitaan ajatusten muutosta, ilmastonmuutosta, luonnon moninaisuuden arvostamista, yksilöllisyyden vaihtumista yhteisöllisyydeksi. Tarvitsemme ihmiskäsitystä, jossa ihminen ei ole muusta maailmasta erillinen vaan yksi luontokappale muiden joukossa. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa, ei irrallinen toimija.

Voidaanko tätä ajatusta vahvistaa myös päiväkodinjohtajan työllä?

Hakukoneeseen syötettyinä metsä ja hyvinvointi saadaan tuloksena pitkä listaus luonnon vaikutuksia ihmiseen; “Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä. Keskittymiskyky paranee ja syke ja verenpaine voivat madaltua. Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti.” Tutkimustietoa löytyy jo paljon luonnon terveyshyödyistä niin lasten kuin aikuistenkin kohdalta.

Omat kokemukseni aiemmin varhaiskasvatuksen opettajana  lähiluonnon hyödyntämisessä ovat vakuuttaneet minut siitä, että voin ehdottomasti toimia lähiluonnossa myös päiväkodinjohtajan tehtävässä.

Kirjoittajan itsensä ottama kuva

Päiväkodinjohtajan tehtävässä pedagoginen johtaminen; varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksen opetussuunnitelma velvoittavat minua huomioimaan kestävän tulevaisuuden, luontokäsityksen vahvistamisen, sekä sen että lähiympäristö on oppimisympäristö. Minusta se ei ole irrallinen osa silloin myöskään minun päiväkodinjohtajan työtäni, jossa olen vastuussa henkilökunnan laadukkaasti toteuttamasta esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta.

Minun tulee olla esimerkkinä ja tukena, päiväkotini suunnannäyttäjänä yhdessä henkilökunnan kanssa, tietenkin. Minun tulee tarjota aikaa suunnittelutyölle ja resursseja kouluttautumiselle. Minä voi kannustaa ja rohkaista, päivittäin. Voin avata arvokeskusteluille suuntaa, poimia henkilökunnan kiinnostuksen kohteita ja tukea niitä kohti kestävää tulevaisuutta.

Asiakirjoja, kauniita sanoja, suuria suunnitelmia, lupauksia on paljon, mutta mitä ovat ne arjen teot joilla ajattelin työssäni päiväkodinjohtajana onnistua “Menemään metsään?”

Syksyiset työmme suunnitteluhetket vietämme osittain lähimetsässä. Teemme tiimitehtäviä, ajattelemme uusia ajatuksia, suuntaamme tulevaan. Istahdamme yhteiselle kahville metsään, nautimme yhteisen hetken, ympäristöä havainnoiden, keskittyen, läsnäololla. Mielestäni jo näin voin vahvistaa hyvinvointia ja antaa esimerkkiä siitä, että luontoon voi lähteä milloin vain, se ei tarvitse suuria asioita, mutta siellä voi kokea suuria ajatuksia, tunteita.

Kannustan henkilökuntaani, ehkä liikaakin, toimimaan lähiluonnossa, menemään sinne säännöllisesti, aina löytyy uutta tutkittavaa. Uskon vakaasti säännöllisyyden voimaan kun lapsille opetetaan luonnossa olemista, siihen uskon myös henkilökuntani oppivan, se kannattaa, se luo hyvinvointia työpäivään.

Jaan viikkopalavereissa ideoita ympäristökasvatukseen, arjen kestävään tulevaisuuteen ja sen vahvistamiseen. Toivon monimuotoisen myötätunnon kasvavan niin meissä aikuisissa kuin lapsissakin, luontoa voidaan ja pitää hoitaa ja suojella koska olemme osa sitä.

Vuosittaiset oman työn arvioinnin keskustelut haluaisin pitää lähiluonnossa, vaikkapa kävellen tai metsän reunaan pysähtyen. Olen vielä kuitenkin antanut työntekijän päättää pidetäänkö yhteinen keskusteluhetkemme ulkona vai sisällä, usein pääsinkin ilokseni pois työhuoneesta lähiluontoon. Päiväkotimme laajentuessa olen ajatuksissani jo pitkällä yhteisöllisyydessä, jaamme ideoita perheille kestävä tulevaisuus mielessämme. Päiväkodistamme jaetaan “eko-opas”, joka saa ajattelemaan sekä toimimaan..

Haluan uskoa, toimia, minä pystyn vaikuttamaan myös päiväkodinjohtajana, kunhan itsekin teen asioita tulevaisuuden huomioiden, ja näytän tietä työlläni,esimerkilläni.


Nimimerkki ”Vihreä päiväkodinjohtaja, niin kokemuksessa kuin ajatuksissa”


LÄHTEET

Hannele Cantell, Essi Aarnio-Linnavuori, Sirpa Tani (2020) Ympäristökasvatus-kestävän tulevaisuuden käsikirja 42-43, 228-237

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 48-49,88-89

Ympäristökasvatus julkaisu TEEMA 2020, monimuotoinen myötätunto

Aulikki Laine, Meri Elonheimo, Anna Kettunen(toim.) (2018) Loikkaa ulkoluokkaan, opas ulkona opettamiseen

Opettaja-lehti 10, artikkeli; Pysähdy ja etsi asia, jonka haluat muuttaa  s.24-25

Share this post