Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka

Mikä vetää? Mikä pitää?

Blogimme käsittelee sitä, mitä vetovoimatekijöitä ja pitovoimatekijöitä varhaiskasvatuksessa on. Mikä vetää työntekijöitä varhaiskasvatukseen? Mikä pitää heidät varhaiskasvatuksessa töissä? Valitsimme tämän aiheen, koska se on erittäin ajankohtainen. Omissa työyksiköissämme näemme konkreettisesti, kuinka henkilöstöä saadaan töihin varhaiskasvatukseen ja mikä saa heidät pysymään alalla. Haastattelimme blogiamme varten viittä henkilöä: työssä olevia varhaiskasvatuksen opettajia, esihenkilöitä ja opiskelijoita. Halusimme blogiimme ruohonjuuritason näkökulmia.

Mikä vetää varhaiskasvatusalalle?

Käsitteenä työn vetovoima liittyy alan ilmapiiriin ja positiivisiin mielikuviin, jotka houkuttelevat hakeutumaan alalle. Varhaiskasvatuksen vetovoimaisuus on sidoksissa paitsi alan kiinnostavuuteen, myös työoloihin ja palkkaan. Nämä viimeksi mainitut ovat merkittävä määrittävä tekijä siinä, onko työn tekeminen yksilön mielestä houkuttelevaa. Muita tärkeitä vetovoimatekijöitä ovat mm. työympäristön rakentaminen, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä hyvinvointia tukevat työolosuhteet. Vetovoimainen ala on haasteita tarjoava ja innostava. Oleellista on hyvä johtaminen sekä luottamuksellinen ja avoin työympäristö. Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Kirsi Alilan mukaan merkittävä vetovoima ovat selkeät työtehtävät.

Haastatteluissa vetovoimatekijöinä on mainittu muun muassa se, että haastateltava kokee tulevansa toimeen lasten ja ihmisten kanssa.  Halutaan olla ihmisten kanssa tekemisissä.  Mainitaan myös se, että omassa perhepiirissä on ollut kasvatusalan ammattilainen. Merkityksellisyys ja oman käden jäljen näkeminen lapsissa on ollut mielessä alalle hakeuduttaessa. Lisäksi koettiin tärkeäksi oman kasvun merkitys tulevassa ammatissa koulutuksen avulla. Tärkeitä ovat myös kokemus siitä, että voidaan vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen ja se, että vaikutukset ulottuvat lasten tulevaisuuteen saakka.

Kuvan on ottanut yksi kirjoittajista

Mikä pitää varhaiskasvatusalalla?

Oaj:n erityisasiantuntija Auli Setälä kertoo Opettaja-lehden artikkelissa, että pitovoimaa vahvistaa eri tavoin koulutetut ammattilaiset, joilla on mahdollisuus käyttää tutkintokoulutuksen tuomaa osaamista ja joilla on selkeä osaamisprofiili (Korkeakivi, 2021). Ammattilaisille varhaiskasvatus näyttäytyy valtakunnallisessa keskustelussa yhteiskunnallisesti merkityksellisenä, henkilökohtaisesti mielekkäänä ja uuden oppimiseen haastavana työympäristönä.

Mikä saisi sitten työntekijän jäämään alalle? Haastateltavat mainitsevat työyhteisön hyvän hengen, kasvun ja oppimisen tulosten näkymisen lapsessa sekä vaikutusmahdollisuudet vaikkapa toimintakulttuurin kehittämiseen. Lisäksi palkkaus, suunnitteluaika ja varahenkilöjärjestelmä vaikuttavat alalla pysymiseen. Päivät vaihtelevat ja menevät nopeasti. Lasten maailmassa on paljon ajattelua, joka on antoisaa myös itselle. Saa tehdä tiimityötä ja saa olla osa kokonaisuutta. Pitovoimatekijöinä mainitaan haastatteluissa myös se, että tunnistetaan työssä omat vahvuudet.

Kuvan on ottanut yksi kirjoittajista

Haastateltujen työntekijöiden ja opiskelijoiden sitaatteja

Työssä toimiva varhaiskasvatuksen opettaja: ”Lapset ovat niin aitoja, että heistä saa hyvää mieltä.”

Työssä toimiva varhaiskasvatuksen opettaja: ”Työ on siksi merkityksellistä, että voi vaikuttaa lapsen elämän suuntaan.”

Varhaiskasvatusalan opiskelija: ”Se ilo, minkä saa lapsista. Rento duuni sinällään.”

Pitkään toiminut esihenkilö varhaiskasvatuksessa: ”Tule töihin, jolla on vaikutusta.”

Työssä toimiva varhaiskasvatuksen opettaja: ”Vaka-alalla kohtaa joka päivä innokkaita pieniä ihmisiä, joista näkee oppimisen ilon.”

Työssä toimiva varhaiskasvatuksen opettaja: ”Voin myös itse oppia joka päivä jotain uutta.”

Työssä toimiva varhaiskasvatuksen opettaja, koulutukseltaan sosionomi, siirtynyt yksityiseltä puolelta kunnalliseen varhaiskasvatukseen: ”Työ on toiminnallista ja siinä mahdollisuus toteuttaa pedagogiikkaa myös ulkona. Työ on vaihtelevaa ja monipuolista sekä saa toteuttaa omia vahvuuksiaan.”

Lopuksi:

Varhaiskasvatuksen ydin, lapset ja perheet, ovat sekä veto- että pitovoima varhaiskasvatusalalla. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan varhaiskasvatustyön veto- ja pitovoimaa täytyy kehittää muillakin keinoin.  Varhaiskasvatusten koulutusten aloituspaikkoja pitää olla riittävästi ja valmistuneet pitää saada alalle töihin ja pysymään siellä palkkausta ja työoloja parantamalla.


Tekstin kirjoittivat kolme varhaiskasvatuksen ammattilaista Väli-Suomesta.


Lähdekirjallisuutta:

  1. Kangas, J. & Harju-Luukkainen, H. (2021). ”Enemmän kaikkea” Varhaiskasvatuksen opettajan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkittua varhaiskasvatuksessa.
  2. Korkeakivi, R. (2021). Varhaiskasvatuksen tulevaisuus luupin alla – kehittämisfoorumilla useita parannusehdotuksia. Opettaja, 1.
  3. Ojaniemi, R. (2021). Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia alanvaihtoon johtaneista syistä [Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto].
  4. TVK. Tutkittua varhaiskasvatuksesta. (2019). ISSN 2737-3665.
  5. Vanas, A. (2021). Tutkittu juttu- opiskelijamäärien lisääminen ei auta ilman alan pito- ja vetovoimaa. Opettaja, 4.

Share this post