Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Näkökulmia varhaiskasvatuksen apulaisjohtajuudesta

Kuusi varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtajaa Oulusta kokoontui keskustelemaan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajuudesta. He nostavat aiheiksi apulaisjohtajalta vaadittavan osaamisen sekä rinnakkaisjohtajuuden mallin, mistä he tuovat tutkimuksen valossa esille sekä johtajien että varajohtajien käsityksiä ja kokemuksia.

Podcastin ovat tuottaneet kuusi varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtajaa Oulusta: Katariina Annala, Heidi Nikkinen, Mervi Kämäräinen, Marjukka Putaala, Kirsi Kylmänen ja Leena Ylisaukko-oja.

Tekstivastine

Lähteet:

Hormisto, Iida: Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan positiossa toimimisen edellytykset ja vaadittava osaaminen. 2021.

Joki, Terhi: Mun ei tarvitse pitää kaikkia niitä lankoja käsissä, ja silti se johtaminen onnistuu hyvin. Päiväkodinjohtajien käsityksiä rinnakkaisjohtajuudesta ja työhyvinvoinnista: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. 2022.

Koskinen, Eeva & Lahtinen, Soile: Minne se toinen esihenkilö sitten laitetaan? Henkilöstön kokemuksia rinnakkaisjohtamisen mallista varhaiskasvatuksessa ja sen vaikutuksista työhyvinvointiin. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Opinnäytetyö, YAMK. 2023.

Mykrä, Eveliina. Päiväkodin varajohtaja johtajan työparina. Jyväskylän yliopisto. 2015.

Share this post