Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Henkilöstön vahvuudet ja oppiva yhteisö

Päiväkodin tukihenkilöstö pedagogisen toiminnan tukena

Siivooja, päiväkotiapulainen, päiväkodin huoltaja, päiväkodin keittiötyöntekijä, laitoshoitaja, päiväkotityöntekijä – rakkaalla päiväkodin tukihenkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä on monta nimikettä. Päiväkotien tukihenkilökunta voi olla joko päiväkodin omaa henkilökuntaa tai ulkoistettua eli muualta ostettua palvelua.

Kuva Pixabay

Suonenjoen kaupunki on pitäytynyt tiiviisti mallissa, jossa päiväkodin tukihenkilökunta eli päiväkotityöntekijät ovat varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa. Päiväkotityöntekijöiden työtehtävät voivat vaihdella päiväkodin tarpeen mukaan.

Esihenkilönä päiväkodin johtaja

Päiväkotityöntekijöiden esihenkilönä toimii päiväkodin johtaja. Tämä helpottaa työtehtävien organisointia, työvuorosuunnittelua sekä muuta päivittäistä kanssakäymistä, koska tällöin esihenkilö on lähellä ja tavoitettavissa.

Päiväkodin johtajat ovat usein kasvatusalan asiantuntijoita, joten siivous- tai keittiöalan asiantuntemus eivät ole heidän vahvinta osaamisalaansa. Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatus on pyrkinyt kouluttamaan päiväkotityöntekijöitään heidän omien työtehtäviensä mukaisesti. Päiväkotityöntekijöiltä ei vaadita ammatillista koulutusta työhön valittaessa.

Mitä kaikkea päiväkotityöntekijät tekevät

Päiväkotityöntekijät vastaavat niistä päiväkodin tehtävistä, jotka tukevat kasvattajien toimintaa lasten kanssa. He voivat myös työskennellä lapsiryhmässä joko ryhmäavustajana tai lapsen henkilökohtaisena avustajana.

Kuva Pixabay

Tehtävät vaihtelevat päiväkotikohtaisesti, ja päiväkodin sisällä ryhmäkohtaisesti. Enimmäkseen päiväkotityöntekijät kuitenkin siivoavat, eli pitävät päiväkodin toimintaympäristön siistinä ja puhtaana. He ovat lähes aina käytettävissä päiväkodin toiminnan aikana, sillä äkillistä puhdistamista saattaa tulla milloin vain lasten kanssa toimittaessa.

Kuva Pixabay

Joku toinen päiväkotityöntekijä saattaa työskennellä enimmäkseen keittiössä, sillä jakelukeittiössäkin saattaa riittää puuhaa koko päiväksi päiväkodin koosta riippuen. Suonenjoella varsinaisesti ruoka valmistetaan keskuskeittiöllä, mutta aamupuurot ja joskus välipalatkin tehdään päiväkodin omassa keittiössä.   

Kuva Pixabay

Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkotityöntekijä vastaa avustajan tehtävistä. Usein nämä tehtävät ovat määräaikaisia ja kohdentuvat vuosittaisen tarpeen mukaan. Avustava henkilökunta on yksi lapsille annettavan tuen muoto, sillä se muun muassa lisää mahdollisuutta pienentää ryhmäkokoja lasten toiminnassa (Varhaiskasvatuslaki 5b §). Lapsi saattaa tarvita myös jatkuvaa henkilökohtaista tukea toiminnassaan, jolloin päiväkotityöntekijä mahdollisesti nimetään hänelle henkilökohtaiseksi avustajaksi (Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022).

Päiväkotityöntekijä taipuu moneen tehtävään

Päiväkotityöntekijät joustavat ja taipuvat moneen hommaan. He saattavat hetkittäin olla ”kiireapulaisia” ja auttavat lasten pukemisessa ja riisumisessa, laittavat kurahousuja kuivumaan, piipahtavat ryhmään apukäsiksi tai etsivät varastosta syöttötuolia ryhmään. Siivouksen päiväkotityöntekijä saattaa sijaistaa keittiössä työskentelevää, jolloin siivous jää vähemmälle. Päiväkodin sisällä tämä työtehtävien vaihto on ihanan joustavaa, mutta siinäkin on rajansa. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeä muistaa, että joustavat ja kaikkeen taipuvat päiväkotityöntekijät haluavat kunnialla tehdä oman perustehtävänsä ja sen lisäksi tekevät parhaansa tukeakseen koko työyhteisön toimintaa.

Päiväkotityöntekijöiltä vaaditaan paljon ammattimaista tietoutta liittyen siivoukseen, ruoanlaittoon ja erityisruokavalioihin tai esimerkiksi avustajana ollessaan vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin. Kaiken tämän lisäksi heiltä vaaditaan tietotekniikan osaamista, sillä monet päiväkotityöntekijät hoitavat siivoukseen liittyvät aine- ja materiaalitilaukset itsenäisesti sekä tekevät ruokatilaukset keskuskeittiölle.

Näkymätöntä työskentelyä

Päiväkotityöntekijät omaavat valtavan vaativaa tilannetajua; milloin ja missä voivat siivota, milloin voivat osallistua kasvatustyöhön tai keskustella huoltajan kanssa. Enimmäkseen he tekevät työtänsä näkymättöminä ja hiljaa. He siivoavat ryhmien tilat silloin, kun kukaan ei ole tiloissa. He siivoavat vessat silloin, kun lapset ovat ulkona tai nukkumassa. He siivoavat hiiren hiljaa silloin, kun lapset ovat nukkumassa tai kun jotkut pitävät palaveria toisessa huoneessa.

Kuitenkin koko työyhteisö toivoo, että myös siivouksen päiväkotityöntekijä tekee työtänsä silloin, kun kaikki muutkin ovat töissä, ja että päiväkotityöntekijä on käytettävissämme aina, kun tarvitsemme apua. Lisäksi koko työyhteisö toivoo, että kaikki päiväkotityöntekijät ovat osa yhteisöämme, yksi meistä. Heidän kanssaan suunnitellaan ja toteutetaan arkea ja juhlaa. He tuntevat päiväkodin todennäköisesti parhaiten, sillä he koluavat perimmäisimmätkin komerot ja pakostakin kuulevat monet keskustelut työskennellessään.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan

Elämme muutoksen ja uusien suunnitelmien aikaa. Tulevina vuosina lapsia on vähemmän, joten päiväkotiryhmätkin vähenevät. Organisaatiomuutokset tulevat hyvinvointialueiden myötä, ja osa kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista siirtyy uuteen muotoon. Vielä tämä ei vaikuta varhaiskasvatukseen, mutta joudumme kuitenkin pohtimaan tarkoin, miten tulevaisuudessa toteutamme päiväkodin tukipalvelut.

Toisaalta ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen antaisi työntekijöilleen ammatillista tukea omalta lähiesihenkilöltään – toisaalta ulkoistaminen toisi todennäköisesti uudet mitoitukset työntekijöiden työhön, eikä silloin päiväkotityöntekijöillä välttämättä ole aikaa joustavalle avun antamiselle oman työn ohella. Pahimmassa tapauksessa päiväkodin siivoaminen tapahtuisi päiväkodin ollessa kiinni.

Ulkoistaminen kyllä vähentäisi päiväkodin johtajan muutoinkin kiireistä päivää, kun joku muu olisi päiväkotityöntekijöiden esihenkilö. Pelkona kuitenkin on, että päiväkodin yhteisöllisyys voisi kärsiä, jos kaikki työntekijät eivät olekaan varhaiskasvatuksen omia työntekijöitä.

Päiväkotityöntekijä on läheinen työkaveri

Ollessaan varhaiskasvatuksen/päiväkodin omia työntekijöitä päiväkotityöntekijät automaattisesti ovat samalla osa työyhteisöä. He ovat mukana iltapalavereissa, suunnittelupäivissä ja TYHY-tapahtumissa siinä missä kasvatushenkilökuntakin. He kuuluvat eri tiimeihin ja osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan päiväkodin infoihin.

Heidän kanssaan jutellaan, itketään ja nauretaan – eletään yhdessä päiväkodin arkea, tehdään yhdessä töitä!


 Tekstin ovat kirjoittaneet Susanna Kaasinen ja Paula Kuula.


Lähdekirjallisuus:

  1. TE-palvelut. https://paikat.te-palvelut.fi/
  2. Varhaiskasvatuslaki 15b § (16.12.2021/1183)
  3. Opetushallitus. (2018/2022). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022.

Share this post