Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Tämäkin on totta

“Päivä­kodin työn­tekijät paljastavat sen, mitä ei saa kertoa vanhemmille – ‘Välillä lapsi saa ruokailussa vain lasin vettä’.” Ilta-Sanomat 22.9.2022

Varhaiskasvatus kantaa tällä hetkellä hyvin negatiivista viittaa mukanaan. Media tuo esiin varhaiskasvatuksen haasteita etenkin henkilöstön jaksamiseen ja pätevän henkilökunnan saatavuuteen liittyen. On uutisoitu jopa kirjaston työntekijöiden siirtämisestä töihin varhaiskasvatukseen. Onko varhaiskasvatus muuttumassa säilytyspaikaksi, jossa kuka vaan voi katsoa lasten perään huoltajien työpäivän ajan?

“Helsinki siirsi museoista ja kirjastoista työntekijöitä päiväkoteihin, seurasi älähdys – kysyimme, miten kaupunki vastaa huoleen turvallisuudesta.” Yle 28.1.2022

Median tuoma kuva vaikuttaa negatiivisesti sekä uskoon laadukkaasta varhaiskasvatuksesta että uusien työntekijöiden hakeutumiseen opiskelemaan varhaiskasvatusta. Meillä varhaiskasvatuksen ammattilaisina onkin haastava tehtävä tuoda esiin epäkohtia sahaamatta kuitenkaan omaa oksaamme alan houkuttelevuutta vähentämällä. 

“Lähes neljä viidestä varhaiskasvatuksen työntekijästä harkitsee alan vaihtoa.” Iltalehti 15.12.2022

Olemme kolme varhaiskasvatuksessa eri puolella Suomea työskentelevää esihenkilöä ja olemme hyvin huolestuneita tästä suunnasta, johon varhaiskasvatus tuntuu liukuvan. Oman kokemuksemme mukaan tämä median tuottama kuva varhaiskasvatuksesta on kuitenkin vain toinen puoli totuudesta. 

“Työ piinaa monia: ‘Työskentelen varhaiskasvatuksessa – on ahdistanut jo vuosia päivittäin’.” Iltalehti 14.9.2014

Näemme päivittäin omassa arjessamme myös paljon muuta. Varhaiskasvatuksessa työskentelee erittäin ammattitaitoisia, innostuneita ja sitoutuneita kasvattajia. Näemme laadukasta pedagogista toimintaa, lasten osallisuutta, oppimisen iloa sekä yhdessä tekemisen ja olemisen riemua. Saamme työskennellä olosuhteissa, missä resurssit mahdollistavat lapsen tuen tarpeisiin vastaamisen ja yhteistyö perheiden kanssa lasten hyvinvointia tukien on toimivaa. 

Toki arki lapsiryhmissä on välillä kuormittavaa ja tuntuu, ettei pysty toimimaan omien arvojensa mukaisesti toteuttaen laadukasta, lasten hyvinvointia tukevaa pedagogista toimintaa. Epäkohdista huolimatta haluamme tällä kirjoituksella luoda toivoa ja uskoa varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen. Toivomme, että jatkossa media toisi enemmän esiin myös varhaiskasvatuksen positiivisia puolia, jotta tästä ei muodostuisi negatiivisuuden kierrettä. Haluamme ylläpitää ja lisätä varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja tehdä johtajina oman osuutemme, jotta koulutetut varhaiskasvatuksen ammattilaiset pysyisivät työssä varhaiskasvatuksen kentällä.

Mitä mahdollisuuksia meillä sitten johtajina on vaikuttaa? Johtaja on avainasemassa ylläpitämässä etenkin pitovoimaa omassa yksikössään. Hyvä työilmapiiri on merkittävä pitovoimatekijä. Meidän täytyy kuulla ja  kuunnella työntekijöitämme. Johtajan tulee järjestää arkeen mahdollisuuksia keskusteluun myös vaikeistakin asioista. Ratkaisujen löytäminen yhdessä lisää positiivista viestiä varhaiskasvatuksesta. Meidän oma asenteemme näkyy ja vaikuttaa: jos me olemme kiireisiä niin se kulkeutuu työntekijöillemme ja myös lapsille varhaiskasvatuksessa. Me näytämme esimerkkiä pitämällä huolta itsestämme. Työhyvinvointi lisää työssä jaksamista ja työssään hyvinvoiva työntekijä selviää paremmin myös haastavista tilanteista. 

Voimme jokainen tehdä oman osamme varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseksi keskittymällä oman yksikkömme ja kuntamme varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön. Tällä hetkellä etenkin varhaiskasvatuksen opettajilla on vara valita oma työpaikkansa, joten rekrytointiin ja esimerkiksi palkkauksen kehittämiseen on tärkeä panostaa. Meidän täytyy myös ohjata positiivisesti eteenpäin kaikkia opiskelijoita. Heidän saamansa myönteinen kokemus varhaiskasvatuksesta tuo meille uusia, ammattinsa osaavia työntekijöitä.

“Nyt puhuvat päiväkotien uupuneet työntekijät: ‘Ei kukaan tätä kohta enää jaksa’.” Iltalehti 2.12.2022

Emme halua sulkea silmiämme epäkohdilta, emmekä väheksyä kokemuksia alan haastavuudesta. Tiedämme, että liian isot lapsiryhmät, jatkuva sijaisrumba, kaoottinen arki, riittämättömät resurssit ja uupuneet työntekijät ovat jossain arkipäivää. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että otsikot eivät kerro koko totuutta. Meillä on myös laadukasta varhaiskasvatusta ja hyvää johtamista, tyytyväisiä perheitä ja yksiköitä, joissa jokainen työntekijä voi ylpeänä sanoa tekevänsä parasta mahdollista varhaiskasvatusta. 

“Riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa takaa jokaiselle lapselle hyvät oltavat. Kiitos teille siitä”. Päiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyn palaute 8.5.2023

Toivomme, että varhaiskasvatuksen valtavaa merkitystä ja työn positiivisia puolia ei unohdettaisi haasteiden keskellä. 


Kirjoittajat: Anne Hytti, Sanna Nieminen ja Hanna Saari

Kuvat: Pixabay

Share this post