Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Toimiva tiimityöskentely laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä osat 1,2 ja 3

Teamwork
Teamwork

Osa 1

Podcastin ensimmäisessä osassa käsitellään toimivaa tiimityöskentelyä näkökulmana “tiimityö osana laadukasta toimintakulttuuria”. Keskustelemassa Ari Koski ja Johanna Pukkinen

Tekstivastine osa 1

Lähteet:
Koski, Ari & Pukkinen, Johanna. 2023. Kysely tiimityöskentelystä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle Mustasaaren kunnassa

Ranta, Samuli & Heiskanen, Noora. 2022. Toimiva tiimityö – jaettu vastuu lapsen tuesta. Teoksessa: Noora Heiskanen, Noora & Syrjämäki, Marja (Toim.) Pienet tuetut askeleet.

Osa 2

Podcastin toisessa osassa kurkistetaan myönteisen jaetun johtamisen teemoihin tiimiorganisaatiossa. Keskustelemassa Ari Koski ja Johanna Pukkinen.

Tekstivastine osa 2

Lähteet

Koski, Ari & Pukkinen, Johanna. 2023. Kysely tiimityöskentelystä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle Mustasaaren kunnassa.

Wenström Sanna.2020. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus-ja kasvatusalalla. PS-kustannus.Otavan Kirjapaino  oy, Keuruu 2020

Osa 3

Podcastin kolmannessa osassa perehdytään lyhyesti tiimityöskentelyn psykologiseen turvallisuuteen ja sen avaintekijöihin. Keskustelemassa Ari Koski ja Johanna Pukkinen.

Tekstivastine osa 3

Lähteet:
Ahonen, Liisa. 2023. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus. Balto print, Liettua 2023


Koski, Ari & Pukkinen, Johanna. 2023. Kysely tiimityöskentelystä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle Mustasaaren kunnassa.

Levanto, Simo. 2022. Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa? Viitattu 6.2.2023: https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/2022/psykologinenturvallisuus/

Share this post