Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka

Vahvuuksien Vaka & Vakaa johtaja -koulutusten blogi 

Vahvuuksien Vaka – Varhaiskasvatuksen johtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus sekä
Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma eli lyhyemmin Vahvuuksien Vaka (VahVa) ja Vakaa johtaja -koulutuksissa tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen johtajuuteen keskittyvää blogia. Blogissa on tekstejä, videoita ja podcasteja. Tekijöinä ovat sekä koulutusten kouluttajat että opiskelijat, jotka toimivat varhaiskasvatuksen johtajina, apulaisjohtajina ja erilaisissa varhaiskasvatuksen johtotiimeissä ympäri maata. Tekijät tuottavat aineistoa haluamistaan teemoista ja tavoitteena on kuvata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajuuteen liittyviä tehtäviä, ilmiöitä ja johtajuuden kehittämistä 2020-luvulla. Erityisenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun vahvistaminen, pedagogisen johtajuuden tukeminen ja moninaisen johtamisen kehittäminen vastaamaan kompleksisen toimintaympäristön haasteisiin sekä tukemaan kaikkien osallisten psykososiaalista tukea ja hyvinvointia.  

Vahvuuksien Vaka ja Vakaa johtaja -koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusta, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen vuosina 2021-2024.

Vahvuuksien Vaka -koulutushanke järjestetään Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä vuosina 2021-2023. Hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti. Vakaa johtaja -verkostohankkeen toimijat ovat hankkeen koordinoinnista vastaava Helsingin yliopisto (HY+) sekä Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto vuosina. Hanke on kaksivuotinen, koulutusta järjestetään vuosina 2021 – 2022.

Blogitekstejä, podcasteja ja videoita tuotetaan sivuille maaliskuusta -22 alkaen.

Blogin ylläpidosta vastaa JYU:n Koulutusjohtamisen instituutti.

Share this post