Vaka valokeilaan! – Vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

"VahVa" ja "Vakaa johtaja" -koulutusten blogi

Henkilöstön vahvuudet ja oppiva yhteisö

Varajohtajuuden roolit

Päiväkodin johtajuudesta puhutaan paljon ja sitä tutkitaan paljon. Vähemmän kuitenkin on mielestäni tutkittu ja keskusteltu varajohtajuudesta. Oma taustani päiväkodin varajohtajana inspiroi minua kirjoittamaan blogitekstini varajohtajuudesta. 

Nostan tässä kirjoituksessani esille muutamia varajohtajuuden puolia, joita itse olen pohtinut sekä omassa mielessäni että muiden varajohtajien ja oman esimieheni kanssa tämän koulutuksen aikana sekä jo aiemminkin. 

Päiväkodin johtajuus luokitellaan keskijohdolliseksi tehtäväksi, jossa päiväkodin johtaja itse on alainen, mutta hän toimii samanaikaisesti johtajana. Johtajan pitääkin huomioida työntekijöidensä aloitteet ja toimeenpanna ylemmän organisaation päätöksiä. (Siippainen ym., 2021, 32) Sama pätee myös päiväkodin varajohtajaan ja varajohtajuuteen. Varajohtaja toteuttaa johtajan antamia tehtäviä ja hän toimii myös omassa talossaan varhaiskasvatuksen opettajana. 

Varajohtaja on oman opettajuutensa kautta myös keskellä päiväkodin arkea, hän kohtaa useita lapsia ja vanhempia päivittäin ja samalla saa erilaisen käsityksen heidän arjestaan kuin päiväkodin johtaja joka osallistuu talon toimintaan hieman etäämmältä.  Varajohtaja roolinsa vuoksi tämä samainen varhaiskasvatuksen opettaja saattaa tietää useitakin asioita, joita hän ei salassapidollisista syistä tai muusta syystä voi kertoa lähimmille tiimi kavereilleen, opettaja kollegoilleen tai lasten vanhemmille. Tämä jättää hänet välillä puun ja kuoren väliin, jossa on muistettava molemmat roolinsa ja välillä vaiettava vaikka kovasti tekisikin mieli avata suunsa.  

Päiväkodin johtaja joutuu tasapainoilemaan oman alaisen roolinsa suhteessa ylempään johtoon sekä esimiehenä suhteessa alaisiinsa (Hjelt & Karila, 2021, 100). Usein päiväkodin johtaja lähtee omasta talostaan tapaamaan esihenkilöään ja silloin hänen on paikan vaihdoksen kautta mahdollisesti helpompaa vaihtaa roolia esihenkilöstä alaiseksi. 

Erityisesti varajohtajalla tämä roolien tasapainottelu korostuu, sillä hän pääsääntöisesti kohtaa oman esihenkilönsä ja omat työtoverinsa (joille hän välillä toimii esihenkilönä) samassa toimipisteessä mahdollisesti vaihtamatta edes huonetta samalla kun vaihtaa roolia. 

Päiväkodin varajohtajuus on mielenkiintoinen näköalapaikka. Varajohtajana pääsee keskelle päiväkodin arkisia siirtymätilanteita vaipanvaihtoineen ja kurahousuineen, ja seuraavana hetkenä saa etäyhteyden kautta olla pohtimassa varhaiskasvatuksen tulevaisuuden suuntaa kasvatuksen hallinnollisten johtajien kanssa.


Blogitekstin on kirjoittanut varajohtaja pääkaupunkiseudulta, joka nauttii varajohtajuudestaan ja sen mukanaan tuomista rooleista.


Lähdekirjallisuus:

  1. Hjelt, H. & Karila, K. (2021). Varhaiskasvatustyön johtamisen paradoksit. Journal of Early Childhood Education Research, 10(2), 97-119.
  2. Siippainen, A., Sarkkinen, T., Vlasov, J., Marjanen, J., Fonsén, E., Heikkinen, S., … & Mäkelä, M. (2021). ” Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään”: Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Nro 23:2021.

Share this post